Σχεδίαση ροών εργασίας

Καινοτόμα εργαλεία σχεδίασης διαδικασιών

Power Automate process flow

Οι διαδικασίες μπορούν να σχεδιαστούν μέσα από το πανίσχυρο Microsoft Power Apps Platform όπου, μέσω του Entersoft Connector, όλα τα business events του λογικού μοντέλου του Entersoft Business Suite γίνονται διαθέσιμα για χρήση σε ελέγχους, σε πρόσθετες ενέργειες ή ως “όροι” εκκίνησης νέων διαδικασιών που ο χρήστης θα ήθελε να σχεδιάσει. Όλη η ροή οπτικοποιείται ως λογικό διάγραμμα με τις συνθήκες, τις εξαιρέσεις και το παραγόμενο αποτέλεσμα, για οποιοδήποτε πλήθος λογικών διακλαδώσεων.

Automations & Business rules

Οι Αυτοματισμοί και οι Κανόνες είναι τα κατ’ εξοχήν εργαλεία του Entersoft Business Suite για την εκτέλεση business workflows οποιασδήποτε πολυπλοκότητας. Ολοι οι έλεγχοι, οι προϋποθέσεις και οι ενέργειες οπτικοποιούνται σε λογικό διάγραμμα, ενώ στο περιβάλλον επικοινωνίας, οι οντότητες και τα γεγονότα που επεξεργάζεται το λογικό μοντέλο του συστήματος είναι άμεσα ορατά και διαθέσιμα με “high level” & πολυγλωσσική ονοματολογία, απαιτώντας “προγραμματιστικές” γνώσεις στον ελάχιστο βαθμό.

Ζητήστε demo ή παρουσίαση

Λ. Συγγρού 362, Καλλιθέα, Τ.Κ. 17674
T: + 30 211 101 5000 / F: +30 211 101 5005
info@entersoft.gr