Πρόγραμμα Voucher

Ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Νέα καταληκτική ημερομηνία: 31/07/2023

Ενημερωθείτε άμεσα από έναν εκπρόσωπό μας για το πώς θα αξιοποιήσετε αυτή την ευκαιρία!

  Νέο πρόγραμμα επιδότησης με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης

  Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 180εκ. € και ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 1.000€ έως 20.000€.  Η ένταση της ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις προσδιορίζεται σε 90% για τις επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες:

  • Εφαρμογές Εμπορικού Λογισμικού/διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
  • Εφαρμογές Διαχείρισης & υποστήριξης Πελατών (CRM Διαχείριση πελατειακών σχέσεων για τομείς Πωλήσεων, Marketing, Service)
  • Εφαρμογές διαχείρισης αποθηκών (WMS – Warehouse Management)
  • Υπηρεσίες πιστοποιημένης ηλεκτρονικής τιμολόγησης (μέσω παρόχου)
  • Εφαρμογές Λιανικής
  • Εφαρμογές enterprise mobility (SFA-Merchandising, xVan, Service, Medical Representative)
  • Εργαλεία Επιχειρησιακής Ευφυίας και Ανάλυσης δεδομένων (BI, reporting & data analysis tools)
  • Πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου (e-Commerce)
  • Cloud πλατφόρμες παραγωγικότητας, επικοινωνίας και συνεργασίας (Cloud Productivity Suites)
  • Εργαλεία/ connectors σύνδεσης με συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών