Πρόγραμμα Voucher

Ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!

Νέο πρόγραμμα επιδότησης με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 180εκ. € και ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 1.000€ έως 20.000€.  Η ένταση της ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις προσδιορίζεται σε 90% για τις επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες:

  • Εφαρμογές Εμπορικού Λογισμικού/διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
  • Εφαρμογές Διαχείρισης & υποστήριξης Πελατών (CRM Διαχείριση πελατειακών σχέσεων για τομείς Πωλήσεων, Αυτοματοποίηση Marketing, Service)
  • Εφαρμογές διαχείρισης αποθηκών (WMS – Warehouse Management)
  • Εργαλεία Επιχειρησιακής Ευφυίας και Ανάλυσης δεδομένων (BI, reporting & data analysis tools)
  • Πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου (eCommerce)
  • Cloud πλατφόρμες παραγωγικότητας, επικοινωνίας και συνεργασίας (Cloud Productivity Suites). Λύσεις διαχείρισης εγγράφων, ροών εργασίας και αυτοματοποίησης διαδικασιών (BPM, RPA, Process automation)
  • Εργαλεία/connectors σύνδεσης με συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών