Σύνδεση με το σύστημα πληρωμών ΔΙΑΣ – Αυτόματη εισαγωγή στο ERP

icon6-d-min

Hλεκτρονική διεκπεραίωση με ασφάλεια & αξιοπιστία

Μέσω του Cloud app “Entersoft Connector for ePayments & Payment Gateways” μπορείτε να αυτοματοποιήσετε τις εισπράξεις πελατών, καθώς εισάγονται αυτόματα στο ERP χωρίς επεξεργασία αρχείων, χωρίς χειροκίνητη ταυτοποίηση συναλλαγών. Παράλληλα, λαμβάνετε άμεσα ειδοποιήσεις για τη διενέργεια πληρωμών από τους πελάτες.

Η όλη αυτοματοποίηση στηρίζεται στους “κωδικούς ηλεκτρονικής πληρωμής (ΚΗΠ)” που το σύστημα δημιουργεί αυτόματα (είτε έναν ανά συναλλασσόμενο είτε διακριτό “KHΠ” ανά συναλλαγή, ώστε οι πληρωμές να αντιστοιχίζονται σε συγκεκριμένα τιμολόγια αυτόματα).

Διαθέσιμο από έκδοση: 5.3.0.0

Share this post

Περισσότερα...

Subscribe to our Newsletter

Get updates and learn from the best

Ενισχύστε την επιχείρησή σας!

Οργανώστε καλύτερα κάθε τμήμα, ομάδα, χρήστη, διαδικασία υιοθετώντας το κατάλληλο Entersoft προϊόν ή module