Πώς η τεχνολογία speech-to-text διευκολύνει την εργασία του πωλητή

icon2-d-min

Ηχογράφηση κειμένου κατά την αποστολή email

Εν όψει μιας συνάντησης ή στο τέλος μιας συνάντησης για την καταγραφή συμπερασμάτων για παράδειγμα, ο πωλητής μπορεί να στείλει Mail στον πελάτη του, χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα αναγνώρισης ομιλίας  (ΚΑΙ στα ελληνικά) του mobile λογισμικού του.

Εκφωνώντας τις πληροφορίες που θέλει, βλέπει να ενσωματώνονται στο σώμα του mail με αυτόματα παραγόμενο κείμενο και εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο και κόπο πληκτρολόγησης.

Διαθέσιμο από έκδοση: 5.2

Share this post

Περισσότερα...

Subscribe to our Newsletter

Get updates and learn from the best

Ενισχύστε την επιχείρησή σας!

Οργανώστε καλύτερα κάθε τμήμα, ομάδα, χρήστη, διαδικασία υιοθετώντας το κατάλληλο Entersoft προϊόν ή module