Εξυπνη διαχείριση της πληροφορίας

Εφαρμογές ερμηνείας δεδομένων, τηλεμετρίας και στατιστικών χρήσης

cognitive tools

  1. Ορθογραφικός έλεγχος
  2. Ανάλυση συναισθήματος
  3. Μετάφραση
  4. Ανάγνωση κειμένου (text to speach)
  5. Αναθεώρηση κειμένου
  6. Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων – OCR
  7. Ανάλυση & ταξινόμηση εικόνων
Αναπαραγωγή Βίντεο
Αναπαραγωγή Βίντεο

smart search

Αναζήτηση λέξης/φράσης στο μενού, στα αποθηκευμένα έγγραφα, στο υλικό τεκμηρίωσης, στο περιεχόμενο πεδίων μέσα στη Βάση αλλά και αναζητήσεις οντοτήτων π.χ. πελάτης, είδος με «ηχητική» ταύτιση, με μίξη ελληνικών-λατινικών και άλλες προηγμένες τεχνικές ανεύρεσης.

Ζητήστε demo ή παρουσίαση

Λ. Συγγρού 362, Καλλιθέα, Τ.Κ. 17674
T: + 30 211 101 5000 / F: +30 211 101 5005
info@entersoft.gr