Πρόγραμμα Επιδότησης

«Αγροδιατροφή - Πρωτογενής Παραγωγή & Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων - Αλιεία»

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 03/10/2022

Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 30/12/2023

Ενημερωθείτε άμεσα από έναν εκπρόσωπό μας για το πώς θα αξιοποιήσετε αυτή την ευκαιρία!

  Νέο πρόγραμμα επιδότησης με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης

  Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 150 εκ. € και ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 50.000€ έως 1.000.000€.  Η ένταση της ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις προσδιορίζεται σε έως 75% για τις επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες. Το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται ανάλογα την περιοχή και την επιχείρηση.

  Τομείς δραστηριότητας που επιδοτούνται:

  • Φυτική παραγωγή (Συμβατική, υπαίθρια, βιολογική, υπαίθρια υπο κάλυψη)
  • Ζωική παραγωγή (μονάδες παραγωγής και εκτροφής ζώων, μελισσοκομία, πτηνοτροφικές ή εκκολαπτήρια)
  • Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (κρέας, πουλερικά, κουνέλια, γάλα & γαλακτοκομικές, αυγά, ζωοτροφές, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οίνος, οπωροκηπευτικά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, επεξεργασία λιναριού & φαρμακευτικής κάνναβης, αλιεία, υδατοκαλλιέργεια)


  Επιλέξιμες ενέργειες και δαπάνες σχετικές με το αντικείμενο μας:

  • Συστήματα διασφάλισης του ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού & συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης