Πόσο σωστές είναι οι Τεχνικές Προδιαγραφές των Προϊόντων;

icon2-d-min

Ίσως εκπλαγείτε από τη διαφορά με τις πραγματικές αναλώσεις & κόστος

Η πληροφόρηση που παρέχει η οθόνη “Σύγκριση πρότυπου με απολογιστικό κόστος” βοηθά να παρθούν κάποιες αποφάσεις:
  • Πιθανή διόρθωση του πρότυπου κόστους υλικών πάνω στις συνταγές, ώστε να έχουμε πλησιέστερη στην πραγματικότητα εικόνα του κόστους παραγόμενου, πριν προχωρήσουμε σε παραγωγή του και πριν προσδιορίσουμε την τιμή πώλησής του.
  • Αν η απόκλιση ποσοτήτων συνταγής σε σχέση με τις πραγματικές αναλώσεις είναι σημαντική, ίσως αυτό οδηγήσει
  • σε διόρθωση των ποσοτήτων των υλικών πάνω στη συνταγή ή
  • σε έλεγχο της δήλωσης των πραγματικών αναλώσεων που ίσως είναι λανθασμένη

Διαθέσιμο από έκδοση: 5.2.0.0

Share this post

Περισσότερα...

Subscribe to our Newsletter

Get updates and learn from the best

Ενισχύστε την επιχείρησή σας!

Οργανώστε καλύτερα κάθε τμήμα, ομάδα, χρήστη, διαδικασία υιοθετώντας το κατάλληλο Entersoft προϊόν ή module