Πώς βλέπω τη διαθεσιμότητα στοκ την ώρα της παραγγελίας;

icon3-b

Γρήγορη πληροφόρηση του πελάτη - στοκ & αναμενόμενα - ενέργειες επί ελλείψεων

Παίρνοντας παραγγελία, έχουμε την ανάγκη ελέγχου της διαθεσιμότητας και το Entersoft Business Suite παρέχει όλα τα εργαλεία που θα βοηθήσουν στη διαχείριση ελλείψεων:

  • Ενδειξη στη γραμμή παραστατικού για πιθανή έλλειψη
  • Εικόνα διαθεσίμων, αναμενόμενων ανά κατάστημα και ΑΧ
  • Αμεση δέσμευση ποσότητας, αν υπάρχει
  • Αμεση παραγγελία ενδοδιακίνησης, αν υπάρχει σε άλλο χώρο
  • Πρόταση εναλλακτικών ειδών, αν έχουμε έλλειψη
  • Πληροφόρηση για διαθεσιμότητα σε άλλα χρώματα-μεγέθη 
  • Δυνατότητα αποθήκευσης του διαθέσιμου στοκ εκείνη τη στιγμή πάνω στη γραμμή της παραγγελίας, για μελλοντική τεκμηρίωση και αναφορά
  • Δυνατότητα ενημέρωσης των “χαμένων πωλήσεων” για την ποσότητα που δεν ήταν διαθέσιμη και ο πελάτης δεν επιθυμούσε “back order”

ERP | Sales

Διαθέσιμο από έκδοση: 2

Share this post

Περισσότερα...

Subscribe to our Newsletter

Get updates and learn from the best

Ενισχύστε την επιχείρησή σας!

Οργανώστε καλύτερα κάθε τμήμα, ομάδα, χρήστη, διαδικασία υιοθετώντας το κατάλληλο Entersoft προϊόν ή module