Ποια σενάρια δέσμευσης αποθέματος καλύπτει το σύστημα;

icon4-b

Κρατήσεις για πελάτες ή για άλλα καταστήματα - ορατότητα διαθέσιμων

  • Μπορεί κανείς να εισάγει άμεσα δέσμευση για συγκεκριμένο πελάτη (χωρίς κάν να προηγηθεί παραγγελία)
  • Αν η καταχώριση είναι χρονοβόρα π.χ. πολλά είδη, πολλά σχόλια κ.λπ. και η δέσμευση είναι κρίσιμο να γίνει άμεσα, χρησιμοποιείστε την “άμεση αποθήκευση” ώστε να μην προλάβει άλλος να κλείσει το λιγοστό απόθεμα, ώσπου να ολοκληρώσετε την καταχώριση
  • Με “μετάβαση” της Παραγγελίας σε Δέσμευση (one-click), μετά την επιβεβαίωση (έγκριση) της παραγγελίας (είτε από τον πελάτη είτε/και από τον πιστωτικό έλεγχο).
  • Δεσμεύοντας μαζικά για το σύνολο των παραγγελιών (πελατών ή άλλων καταστημάτων), με κριτήρια προτεραιοποίησης για περιπτώσεις αδυναμίας εξυπηρέτησης του συνόλου από το διαθέσιμο στοκ (Επιμερισμός στοκ στις Παραγγελίες, από το μενού “Αποθήκες & Αποθέματα/Διαδικασίες διανομών”)

ERP | Inventory

Διαθέσιμο από έκδοση: 4.4

Share this post

Περισσότερα...

Subscribe to our Newsletter

Get updates and learn from the best

Ενισχύστε την επιχείρησή σας!

Οργανώστε καλύτερα κάθε τμήμα, ομάδα, χρήστη, διαδικασία υιοθετώντας το κατάλληλο Entersoft προϊόν ή module