Περιβαλλον χρηστη & τεχνολογια

Γνωρίστε καλύτερα το Entersoft λογισμικό σας

Σε όλες τις διαστάσεις, για κάθε ρόλο και κάθε ανάγκη οργάνωσης

Συνομιλίες & ανταλλαγή - μοίρασμα δεδομένων μέσα από το σύστημα

Ορατότητα και πρόσβαση μόνο στις εργασίες που καθημερινά χρειάζονται οι χρήστες

Στήλες, μεγέθη, ταξινόμηση, χρώματα, γραμματοσειρές, στοίχιση κ.λπ.

Ενσωμάτωση στο σύστημα σημειώσεων από-σε οποιαδήποτε γλώσσα

Subscribe to our Newsletter

Get updates and learn from the best

Ενισχύστε την επιχείρησή σας!

Οργανώστε καλύτερα κάθε τμήμα, ομάδα, χρήστη, διαδικασία υιοθετώντας το κατάλληλο Entersoft προϊόν ή module