Σύνδεση με το σύστημα πληρωμών Paygate της Eurobank

icon6-d-min

Ζητούμενο η συνδεσιμότητα με τις τραπεζικές πύλες

Ενσωματώνοντας “κωδικούς ηλεκτρονικής πληρωμής” στην έκδοση των τιμολογίων, η εξόφληση από τους πελάτες μπορεί να γίνεται μέσω του ασφαλούς περιβάλλοντος του Paygate και το ERP να ενημερώνεται αυτόματα με τις πραγματοποιημένες πληρωμές, απαλλάσσοντας το Λογιστήριο από περιττό κόπο επικοινωνιών, επιβεβαιώσεων, πληκτρολογήσεων.

Υιοθετώντας όλες τις δυνατότητες ολοκλήρωσης με τραπεζικές υπηρεσίες του ERP, μεγιστοποιούμε την αυτοματοποίηση καθημερινών διαδικασιών, εξοικονομώντας χρόνο και κόστος.

Διαθέσιμο από έκδοση: 5.5

Share this post

Περισσότερα...

Subscribe to our Newsletter

Get updates and learn from the best

Ενισχύστε την επιχείρησή σας!

Οργανώστε καλύτερα κάθε τμήμα, ομάδα, χρήστη, διαδικασία υιοθετώντας το κατάλληλο Entersoft προϊόν ή module