Σε όλες τις λίστες & reports: one-click μετατροπή σε οποιοδήποτε νόμισμα

icon6-d-min

Για όσους συναλλάσσονται σε ξένο νόμισμα, εργαλεία άμεσης μετατροπής

  • Σε κάθε λίστα του συστήματος (όψεις, ΒΙΤs, cubes) μπορεί κανείς με ένα πλήκτρο να ζητήσει μετατροπή των αξιών σε οποιοδήποτε νόμισμα με οποιαδήποτε επιλεγόμενη ισοτιμία, λαμβάνοντας ένα ενδεικτικό αποτέλεσμα/σύνολο
  • Σε επιλεγμένες σημαντικές εκτυπώσεις, επιλέγοντας το επιθυμητό νόμισμα, οι αξίες εμφανίζονται σε αυτό, με την ισοτιμία της εκάστοτε ημέρας συναλλαγής για κάθε εγγραφή που συμμετέχει στη διαμόρφωση των οικονομικών μεγεθών που προβάλλονται. Παίρνουμε επομένως ακριβές αποτέλεσμα/σύνολο, σαν όλες οι συναλλαγές να είχαν πρωτογενώς εισαχθεί σε αυτό το νόμισμα.  

Διαθέσιμο από έκδοση: 3

Share this post

Περισσότερα...

Subscribe to our Newsletter

Get updates and learn from the best

Ενισχύστε την επιχείρησή σας!

Οργανώστε καλύτερα κάθε τμήμα, ομάδα, χρήστη, διαδικασία υιοθετώντας το κατάλληλο Entersoft προϊόν ή module