Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ
Πλατφόρμα myDATA

Η πλήρης λύση της Entersoft

Είστε έτοιμοι;

Υιοθετώντας την αιχμή της τεχνολογίας, οι τελευταίες εκδόσεις των Entersoft Business Suite & Expert καλύπτουν με ασφάλεια, αξιοπιστία και ταχύτητα τις πολύ σημαντικές απαιτήσεις της πλατφόρμας myDATA.

Η πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών βιβλίων της ΑΑΔΕ ονομάζεται myDATA (my Digital Accounting and Tax Application). Αποτελεί μια ηλεκτρονική υπηρεσία στην οποία οι εταιρίες πρέπει να καταχωρούν όλες εκείνες τις εγγραφές που προβλέπει η σχετική νομοθεσία και διαμορφώνουν το λογιστικό τους αποτέλεσμα.
Στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ διαβιβάζεται και καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων των επιχειρήσεων, γίνεται Χαρακτηρισμός των καταχωρημένων συναλλαγών και καταχωρούνται οι Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους.

Η Entersoft, στα πλαίσια της συνεχούς εξέλιξης των συστημάτων της και της υποστήριξης των πελατών της, επενδύει στα προϊόντα της, έτσι ώστε να στηρίξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εναρμόνισή σας με τη νέα νομοθεσία για τη διαβίβαση/παραλαβή των δεδομένων συναλλαγών προς/από την πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ.

Οι εφαρμογές Entersoft και τα Ηλεκτρονικά Βιβλία

Βασική

Λειτουργικότητα

Advanced

Λειτουργικότητα

Βασική Λειτουργικότητα EBS

Παραμετροποίηση

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές myDΑΤΑ

Xρονοπρογραμματισμός

Ανέβασμα (Upload) όλων των εγγραφών Συνόψεων στην πλατφόρμα myDΑΤΑ, με δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού

Χαρακτηρισμός

Κατέβασμα (Download) Συνόψεων που αφορούν τη δική σας επιχείρηση – Χαρακτηρισμός τους και ανέβασμα ξανά στην πλατφόρμα myDΑΤΑ

Όψεις ελέγχου

Εγγραφών και αντιστοίχισης

Εύκολη αντιστοίχιση παραστατικών λήπτη
Αυτοματοποιημένη ενημέρωση χαρακτηρισμών εγγράφων

Υποσύστημα Advanced Ηλεκτρονικά Βιβλία (myDΑΤΑ)

Το υποσύστημα μέσα από ένα ειδικά σχεδιασμένο Dashboard για τις εργασίες myDATA, καταφέρνει να συγκεντρώσει, να αυτοματοποιήσει και να επιταχύνει όλες τις εργασίες που αφορούν την Αποστολή – Λήψη και τον χαρακτηρισμό των εγγραφών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πλατφόρμας myDATA.


Eνσωματώνει δυνατότητες μαζικής επεξεργασίας εγγραφών και αλγόριθμους αυτόματης αντιστοίχισης, όπου αυτό απαιτείται.

Επίσης, σε συνέχεια της αντιστοίχισης, το υποσύστημα αναλαμβάνει τον αυτόματο χαρακτηρισμό όλων των εγγραφών σύνοψης για τα παραστατικά Λήπτη, σύμφωνα πάντα με την ειδική παραμετροποίηση του EBS.

Μέσω των παραπάνω δυνατοτήτων, ελαχιστοποιούμε τα λάθη και βέβαια κερδίζουμε τα μέγιστα σε ταχύτητα, καθώς το Υποσύστημα Advanced Ηλεκτρονικά Βιβλία (myDATA) αναλαμβάνει με ασφάλεια όλο το φορτίο.

Πιστοποιημένος Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Με την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου, η πλατφόρμα myDATA ενημερώνεται και συγχρονίζεται απρόσκοπτα. Όλα τα αποτελέσματα είναι ορατά στο Entersoft ERP, μέσω των Entersoft Business eXchange Services που υλοποιούν με απόλυτη ασφάλεια και πλήρως αυτοματοποιημένα όλες τις σχετικές ροές εργασιών και τις απαιτούμενες επικοινωνίες.

Ζητήστε demo ή παρουσίαση

Λ. Συγγρού 362, Καλλιθέα, Τ.Κ. 17674
T: + 30 211 101 5000 / F: +30 211 101 5005
info@entersoft.gr