Μπορώ να δώσω εύκολα τη μορφή που με βολεύει σε μια λίστα;

Στήλες, μεγέθη, ταξινόμηση, χρώματα, γραμματοσειρές, στοίχιση κ.λπ.

Σε όλες τις λίστες του συστήματος, με δεξί mouse click στην επικεφαλίδα, με την επιλογή “Ιδιότητες”, μπορεί άμεσα και εύκολα ο χρήστης να ορίσει τίτλο, χρώμα γραμμάτων ή φόντου, γραμματοσειρά, στυλ (Bold κ.λπ.), τρόπο στοίχισης, μορφή αριθμού, ημερομηνίας, εμφάνιση συνόλων σε αριθμητική στήλη κ.λπ, ενώ στο ίδιο “αναδυόμενο” μενού με “προσθαφαίρεση στηλών” επιλέγει κανείς νέες στήλες ή κάνει μη ορατές στήλες που υπάρχουν, έτσι ώστε να διαμορφώσει εύκολα και χωρίς ανάγκη εξειδικευμένου συμβούλου τη λίστα, σύμφωνα με τις ανάγκες του.

Διαθέσιμο από έκδοση: 5

Share this post

Περισσότερα...

Subscribe to our Newsletter

Get updates and learn from the best

Ενισχύστε την επιχείρησή σας!

Οργανώστε καλύτερα κάθε τμήμα, ομάδα, χρήστη, διαδικασία υιοθετώντας το κατάλληλο Entersoft προϊόν ή module