Μπορεί το σύστημα να μεταφράζει κείμενο που πληκτρολογώ;

Ενσωμάτωση στο σύστημα σημειώσεων από-σε οποιαδήποτε γλώσσα

Σε όλα τα πεδία σημειώσεων μπορεί κανείς να ζητήσει αυτόματη μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα. Πολλά τα σενάρια χρήσης αυτής της ενδιαφέρουσας λειτουργικότητας:

  • Κάποιο κείμενο που αφορά είδος, αντικείμενο πελάτη, έργο, λειτουργία οργανισμού, marketing content κ.λπ. που κάναμε copy-paste από κάποια ξενόγλωσση ιστοσελίδα, μπορεί να μεταφραστεί στη γλώσσα των χρηστών 
  • Κάποιο κείμενο που πληκτρολογούμε θα θέλαμε να είναι διαθέσιμο σε ξενόγλωσσους χρήστες ή να το τοποθετήσουμε σε ξενόγλωσσα media
  • Ένα κείμενο που περιγράφει λύση σε κάποιο πρόβλημα, σε πολλές οθόνες που αφορούν εξυπηρέτηση πελατών μπορεί να μεταφραστεί στη γλώσσα του χρήστη που μας γνωστοποιεί το πρόβλημα (chats στο πλαίσιο support cases

Διαθέσιμο από έκδοση: 5

Share this post

Περισσότερα...

Subscribe to our Newsletter

Get updates and learn from the best

Ενισχύστε την επιχείρησή σας!

Οργανώστε καλύτερα κάθε τμήμα, ομάδα, χρήστη, διαδικασία υιοθετώντας το κατάλληλο Entersoft προϊόν ή module