Μηχανική μάθηση

Ενσωματωμένα σενάρια προβλέψεων μηχανικής μάθησης σε όλα τα υποσυστήματα

Από τις διαδικασίες και τα workflows στην επιχειρηματική ευφυΐα

πρόβλεψη ταμειακών εισροών

… αν και κατά πόσο θα υλοποιηθούν οι προβλέψεις είσπραξης που έχουν ενσωματωθεί στο cash flow (βάσει των συμφωνιών πληρωμής, βάσει των λήξεων επιταγών κ.λπ.), υπολογισμός που στηρίζεται στην ιστορική συμπεριφορά των πελατών.

πρόγνωση επιτυχίας στο pipeline πωλήσεων

… αν και κατά πόσο θα μετασχηματιστούν σε πωλήσεις οι ευκαιρίες πώλησης, με ανάλυση των επιμέρους χαρακτηριστικών τους, της ιστορικότητας επιτυχιών των πωλητών, του ανταγωνισμού, της φάσης πώλησης…

Πρόγνωση έγκαιρης παράδοσης παραγγελιών

… αν θα παραδοθούν έγκαιρα οι παραγγελίες (ως τη μέρα/ώρα παράδοσης ή με πόση προβλεπόμενη καθυστέρηση), με ανάλυση ιστορικών δεδομένων των μονάδων και πόρων που εμπλέκονται στην εξυπηρέτηση παραγγελιών.

υπολογισμός βέλτιστης διαδρομής στη δρομολόγηση παραγγελιών

… γεωγραφική απεικόνιση της προτεινόμενης διαδρομής που υπολογίζεται από συνδυαστικούς αλγορίθμους με βάση τους διαδοχικούς προορισμούς του εκάστοτε δρομολογίου, τα ωράρια πόρων και πελατών-σημείων, καθώς και γεωγραφικά on-line δεδομένα.

Ανάθεση βλαβών σε τεχνικούς με βάση ικανότητες & διαθεσιμότητα

… προτεινόμενος καταμερισμός των αιτημάτων εξυπηρέτησης στους πόρους, με εφαρμογή αλγορίθμων που βασίζονται στα ωράρια, τις δεσμεύσεις χρόνων και την καταλληλότητα-ειδικεύσεις των τεχνικών.

ομαδοποίηση και ταξινόμηση πελατών

… βάσει χαρακτηριστικών τους όπως τζίρος, χρόνος πίστωσης, πλήθος αιτημάτων, αγοραστική συμπεριφορά, απαντήσεις σε marketing έρευνες κ.λπ. για χρήση σε μελλοντικές προωθητικές ενέργειες ή σε εσωτερικές διαδικασίες εμπορικής οργάνωσης.

Ζητήστε demo ή παρουσίαση

Λ. Συγγρού 362, Καλλιθέα, Τ.Κ. 17674
T: + 30 211 101 5000 / F: +30 211 101 5005
info@entersoft.gr