Πρόγραμμα Επιδότησης

«Επιχειρηματικότητα 360ο»

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 09/01/2022

Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 10/04/2023

Ενημερωθείτε άμεσα από έναν εκπρόσωπό μας για το πώς θα αξιοποιήσετε αυτή την ευκαιρία!

  Νέο πρόγραμμα επιδότησης με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης

  Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 150 εκ. € και ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 50.000€ έως 1.000.000€.  Η ένταση της ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις προσδιορίζεται σε έως 75% για τις επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες. Το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται ανάλογα την περιοχή και την επιχείρηση.

  Τομείς δραστηριότητας που επιδοτούνται:

  • Eξόρυξη μαρμάρων και άλλων ασβεστολιθικών λίθων
  • Aφαλάτωση θαλασσινού νερού υπό προϋποθέσεις
  • Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο κ.λπ.
  • Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
  • Υπηρεσίες γηπέδου
  • Υπηρεσίες μηχανικών πλυντηρίων και υπηρεσιών σιδερωτήριων ρούχων
  • Δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης
  • Παροχή υπηρεσιών οίκων ευγηρίας
  • Ανακύκλωση
  • Εκδοτικές δραστηριότητες

   

  Επιλέξιμες ενέργειες και δαπάνες σχετικές με το αντικείμενο μας:

  • Συστήματα διασφάλισης του ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού & συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης