Εμπορική λειτουργια

Γνωρίστε καλύτερα το Entersoft λογισμικό σας

Χρησιδάνεια, περιοδικές συντηρήσεις, συμβατικές περιοδικές τιμολογήσεις

Marketing campaigns - Ευχές - Απαντήσεις support - Ειδοποιήσεις

Έλεγχος τήρησης εμπορικών πολιτικών - τεκμηρίωση εκπτώσεων

Συλλογή δεδομένων από την αγορά - εργαλείο διαμόρφωσης Campaigns - κτίσιμο Loyalty

Εύκολη κατάρτιση του budget πωλήσεων με κατανομή συνολικών ποσών σε κατηγορίες

Επιλογή τιμοκαταλόγου για περιπτώσεις ειδικών συμφωνιών με πελάτες.

Subscribe to our Newsletter

Get updates and learn from the best

Ενισχύστε την επιχείρησή σας!

Οργανώστε καλύτερα κάθε τμήμα, ομάδα, χρήστη, διαδικασία υιοθετώντας το κατάλληλο Entersoft προϊόν ή module