Εμπορική λειτουργια

Γνωρίστε καλύτερα το Entersoft λογισμικό σας

Κατανόηση και Διακράτηση του πελάτη

Εύκολη Καταγραφή του Χρόνου Εργασίας σε μία καινοτόμα web εφαρμογή

Ειδοποιήσεις – γνωστοποιήσεις στους χρήστες των φορητών συσκευών

Για διαθεσιμότητα κάθε είδους εγγράφων μέσα από την φορητή συσκευή

Subscribe to our Newsletter

Get updates and learn from the best

Ενισχύστε την επιχείρησή σας!

Οργανώστε καλύτερα κάθε τμήμα, ομάδα, χρήστη, διαδικασία υιοθετώντας το κατάλληλο Entersoft προϊόν ή module