Εμπορική λειτουργια

Γνωρίστε καλύτερα το Entersoft λογισμικό σας

Τι κάνουμε όταν ο διανομέας – οδηγός αδυνατεί να εκτελέσει τις εργασίες

Άμεση επιλογή ειδών από τιμοκατάλογο ή φυλλάδιο προμηθευτή

Σύγκριση του στοκ σημείου πώλησης με αυτό που πραγματικά πουλήθηκε

Με το studio τμηματοποίησης πελατολογίου του CRM

Χρησιδάνεια, περιοδικές συντηρήσεις, συμβατικές περιοδικές τιμολογήσεις

Subscribe to our Newsletter

Get updates and learn from the best

Ενισχύστε την επιχείρησή σας!

Οργανώστε καλύτερα κάθε τμήμα, ομάδα, χρήστη, διαδικασία υιοθετώντας το κατάλληλο Entersoft προϊόν ή module