Ανακαλύψτε την ιδανική λύση για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας για την επιχείρησή σας!

Η Entersoft προτείνει τη μόνη cloud λύση που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, της δήλωσης ψηφιακού ωραρίου, της διαχείρισης αδειών, λειτουργικότητες προστασίας της επιχείρησης (alerts) και τελικά τον ορθό υπολογισμό μισθοδοσίας.

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!

Η Entersoft, παρουσιάζει την μόνη web εφαρμογή Entersoft WorkLife, μέσω της οποίας αυτοματοποιούνται πλέον όλες οι καθημερινές πολύπλοκες διαδικασίες σήμανσης και ελέγχου.

Η λύση μας για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας υποστηρίζει την πλήρη εναρμόνιση της εταιρείας σας με την νομοθεσία, καλύπτοντας άμεσα και αξιόπιστα τις υποχρεώσεις του εργοδότη, όπως τη δήλωση και την ηλεκτρονική υποβολή ωραρίου, τη διαχείριση αδειών και σημάνσεων κινήσεων εισόδου-εξόδου, καθώς και τον έλεγχο του ψηφιακού ωραρίου με τα δεδομένα της ψηφιακής κάρτας.

Με τη μοναδική δυνατότητα της προσβασιμότητας από παντού, επιτρέπει την άμεση συνεργασία εξωτερικού συμβούλου με την επιχείρηση με τον πλέον ασφαλή τρόπο.

Μάθετε περισσότερα για το Entersoft WorkLife εδώ.