Διακανονισμός πληρωμής ανά κατηγορία είδους

icon5-b

Για προβλέψεις εξόφλησης με κριτήριο τα είδη, εντός του ίδιου παραστατικού

H σχεδίαση του “τρόπου πληρωμής“ (που δηλώνουμε στους πελάτες και μεταφέρονται στα παραστατικά για να προκαλέσουν ΣΩΣΤΕΣ προβλέψεις εξόφλησης στις ΣΩΣΤΕΣ ημ/νίες “ωρίμανσης” των απαιτήσεων) επιτρέπει να ορίσουμε διαφορετικό χρόνο πίστωσης

  • ανά κατηγορία ειδών (ή οποιοδήποτε ομαδοποιητικό πεδίο των ειδών) π.χ. εμπορεύματα σε 90 μέρες, υπηρεσίες σε 30 μέρες, εισαγόμενα σε 10 μέρες, ιδιοπαραγόμενα σε 45 μέρες κ.ο.κ. 
  • ανά έργο, εμπορικό τομέα, δραστηριότητα  

Επίσης, μπορεί κανείς να ορίσει διαφορετικό διακανονισμό για την αξία ΦΠΑ και την καθαρή αξία.

ERP | Financials

Διαθέσιμο από έκδοση: 2

Share this post

Περισσότερα...

Subscribe to our Newsletter

Get updates and learn from the best

Ενισχύστε την επιχείρησή σας!

Οργανώστε καλύτερα κάθε τμήμα, ομάδα, χρήστη, διαδικασία υιοθετώντας το κατάλληλο Entersoft προϊόν ή module