Οπτικοποίηση πληροφορίας

Μοναδικά components οπτικοποίησης πληροφοριών

Αναπαραγωγή Βίντεο

Timeline

Όλη η πληροφορία για τις ενέργειες που έχουν γίνει σε συγκεκριμένη οντότητα είναι ομαδοποιημένη σε ένα σημείο, προσβάσιμη ανά πάσα ώρα και στιγμή. Απεικονίζει ημερολογιακά όλα τα γεγονότα με κατάλληλα συνοπτικά στοιχεία (π.χ. για έναν πελάτη, οι συναντήσεις, οι προσφορές, οι παραγγελίες, τυχόν αποστολή υλικού, τα τιμολόγια, οι πληρωμές του κ.λπ.) με δυνατότητα drill down.

scorecards

Έτοιμες, κατάλληλα σχεδιασμένες συνοπτικές κάρτες απόδοσης/αποτελεσματικότητας για είδη, πελάτες, πωλητές, προμηθευτές, έργα.

Αναπαραγωγή Βίντεο
Αναπαραγωγή Βίντεο

project GANTT chart

Με μια ματιά, τοποθετημένες στο χρόνο οι φάσεις του έργου, οι αναθέσεις σε πόρους, οι παραλληλίες των φάσεων και η προβλεπόμενη λήξη.

διάγραμμα εξέλιξης παραγγελιών

Ολόκληρο το ιστορικό εξέλιξης μιας παραγγελίας ή αιτήματος προμήθειας ή Δελτίου Παραλαβής ή οποιουδήποτε παραστατικού απεικονίζεται σχηματικά σε διάγραμμα με όλα τα εμπλεκόμενα παραστατικά (π.χ. πολλαπλές παραδόσεις για την ίδια πραγγελία, είδη/ποσότητες που περιλαμβάνονται κ.λπ.) δίνοντας μια πλήρη εικόνα της διακίνησης με drill down δυνατότητες.

contact network

Οι ρόλοι, οι σχέσεις και οι συνδέσεις εταιρειών και ατόμων παρουσιάζονται σε ένα εποπτικό σχήμα του δικτύου που δημιουργείται γύρω από έναν πελάτη, όμιλο, πωλητή, υπάλληλο κ.λπ.

Ζητήστε demo ή παρουσίαση

Λ. Συγγρού 362, Καλλιθέα, Τ.Κ. 17674
T: + 30 211 101 5000 / F: +30 211 101 5005
info@entersoft.gr