Λειτουργίες συνεργασίας

Συνομιλίες χρηστών, κοινοποίηση εγγράφων και αναφορών, user notifications

συνομιλίες χρηστών

Αποστολή μηνυμάτων και προβολή ιστορικού συνομιλίας, ένδειξη παρουσίας κάθε χρήστη στο σύστημα, ενσωμάτωση φωτογραφίας.

κοινοποίηση εγγράφων και αναφορών

Αποστολή οποιουδήποτε αποθηκευμένου εγγράφου ή στιγμιότυπου οθόνης σε άλλους χρήστες, αλλά και άμεσης εντολής (live) κλήσης οθόνης, προβολής, γραφήματος, εκτύπωσης, όπως ο αποστολέας τη βλέπει.

ειδοποιήσεις στους χρήστες

Push notifications στους χρήστες με παραμετροποίηση (για κάθε ειδοποίηση) του πότε ενεργοποιείται, σε ποιον αποστέλλεται, σε τι μέσο, με τήρηση κάθε κανόνα κυβερνοασφάλειας.

Ζητήστε demo ή παρουσίαση

Λ. Συγγρού 362, Καλλιθέα, Τ.Κ. 17674
T: + 30 211 101 5000 / F: +30 211 101 5005
info@entersoft.gr