ΑΠΟΘΗΚΕΣ/LOGISTICS

Γνωρίστε καλύτερα το Entersoft λογισμικό σας

Προσχεδιασμένοι έγκυροι συνδυασμοί χρωμάτων-μεγεθών

Κρατήσεις για πελάτες ή για άλλα καταστήματα - ορατότητα διαθέσιμων

Γρήγορη πληροφόρηση του πελάτη - στοκ & αναμενόμενα - ενέργειες επί ελλείψεων

Εξυπηρέτηση πελατών βάσει “ad-hoc” κριτηρίων προτεραιοποίησης

Εύκολη παρακολούθηση των lead times χωρίς περιττές πληκτρολογήσεις.

Subscribe to our Newsletter

Get updates and learn from the best

Ενισχύστε την επιχείρησή σας!

Οργανώστε καλύτερα κάθε τμήμα, ομάδα, χρήστη, διαδικασία υιοθετώντας το κατάλληλο Entersoft προϊόν ή module