Μπορούμε να στείλουμε ενημέρωση μέσω Viber στους πελάτες μας;

Marketing campaigns - Ευχές - Απαντήσεις support - Ειδοποιήσεις

Σε οποιαδήποτε υποσύστημα του Entersoft Business Suite (CRM, ERP, WMS) στo πλαίσιo μιας καμπάνιας μάρκετινγκ ή για λόγους υποστήριξης του πελάτη ή για οποιαδήποτε ανάγκη ειδοποιήσεων, ενημερώσεων κ.λπ., μπορεί κανείς να σχεδιάσει εύκολα το μήνυμα (στα πρότυπα μηνύματα-templates) και να κάνει την αποστολή τους πελάτες του

  1. Μαζικά
  2. Με ad hoc ενέργεια του χρήστη
  3. Αν ικανοποιηθεί μια συνθήκη (Business event)
  4. Oταν ολοκληρωθεί μια ενέργεια πχ. λήψη αιτήματος, ερώτησης ή εκκίνηση αποστολής παραγγελίας κ.λπ. 

CRM | ERP | WMS

Διαθέσιμο από έκδοση: 5.0.4

Share this post

Περισσότερα...

Subscribe to our Newsletter

Get updates and learn from the best

Ενισχύστε την επιχείρησή σας!

Οργανώστε καλύτερα κάθε τμήμα, ομάδα, χρήστη, διαδικασία υιοθετώντας το κατάλληλο Entersoft προϊόν ή module