Προηγμένες εφαρμογές ανάλυσης

Για μετατροπή της πληροφορίας σε γνώση

Αναπαραγωγή Βίντεο

Entersoft OLAP

Νέο User Interface (UI) με πληθώρα δυνατοτήτων για εναλλακτική παρουσίαση, γραφική απεικόνιση, χρωματικό κώδικα σε αριθμητικά μεγέθη, εμβάθυνση, ανάλυση αλλά και ομαδοποίηση δεδομένων & επιχειρηματικών διαστάσεων.

Microsoft Power BI connector

Άντληση δεδομένων τόσο από τη Βάση Δεδομένων του Entersoft Business Suite όσο και από έτοιμα σετ δεδομένων (π.χ. οντότητες) κατάλληλα προσχεδιασμένων για στατιστικές αναλύσεις.

Αναπαραγωγή Βίντεο

SQL Server analysis services

Το Entersoft Business Suite χρησιμοποιεί αυτή τη μηχανή ανάλυσης για επιχειρηματικές αναφορές και προσπέλαση data warehousing δεδομένων με ταχύτητα και ακρίβεια. Τα SQL analysis services, επιτρέπουν multidimensional μοντέλα βάσεων, ενσωματωμένους υπολογισμούς και ανάλυση για ιστορικά ή Big Data δεδομένα. Μέσω αυτής της λύσης μπορούν να λαμβάνονται απαντήσεις σε πολύπλοκα ερωτήματα από τεράστιες βάσεις δεδομένων, χωρίς να απασχολείται το “παραγωγικό σύστημα” για την υποστήριξη και ενίσχυση διοικητικών αποφάσεων.

Entersoft Analyzer

Με τον Entersoft Analyzer®, κάθε στέλεχος της επιχείρησης μπορεί να έχει πρόσβαση σε πληροφόρηση (αναφορές & αναλύσεις επιχειρηματικής ευφυΐας) που προκύπτει από οποιοδήποτε Entersoft σύστημα ή συνδυασμό συστημάτων εν λειτουργία on-line, οποιαδήποτε στιγμή, από οπουδήποτε, μέσα από οποιαδήποτε έξυπνη συσκευή (smartphone, tablet, smart TV), μέσα από έναν web browser.

Αναπαραγωγή Βίντεο

Dynamic Financial reporting σε Excel

Ενα εξαιρετικά εύχρηστο σύστημα για κατασκευή οικονομικών αναφορών, δεικτών απόδοσης (KPIs) και οποιασδήποτε συνδυαστικής απεικόνισης πληροφοριών, που ενσωματώνει τις δυνατότητες που προσφέρει το MS Excel (εργαλεία, συναρτήσεις, γραφήματα, κελιά άμεσης πληκτρολόγησης), χρησιμοποιώντας τα πρωτογενή-αξιόπιστα δεδομένα του ERP για να τροφοδοτήσει το Excel (μέσω απλών διαλόγων παραμέτρων), με δυνατότητες αποθήκευσης και επανυπολογισμού-επικαιροποίησης των λογιστικών φύλλων.

Ζητήστε demo ή παρουσίαση

Λ. Συγγρού 362, Καλλιθέα, Τ.Κ. 17674
T: + 30 211 101 5000 / F: +30 211 101 5005
info@entersoft.gr